Korngold Quartet
cz | en
KRISTINA H. CZAJKOWSKÁ
LENKA KOPLOVÁ
KLÁRA HEGNEROVÁ
DAVID HRUBÝ

     Do své nabídky koncertních programů soubor nově zařadil také tematicky koncipované koncerty. Koncerty jsou doprovázeny mluveným slovem, které má posluchačům pomoci k hlubšímu prožitku z hudby.

pdf Seznamte se, Erich Wolfgang Korngold
Haydn/Mozart/Beethoven, Janáček/Dvořák, Korngold

pdf Různé podoby Vídně
Haydn, Korngold, Schubert


Osobní zpovědi ve smyčcových kvartetech

Beethoven, Dvořák, Janáček

Klasicismus a neoklasicismus
Haydn, Mozart, Martinů

Barvy v hudbě
Janáček, Suk, Ravel


J.Haydn
Smyčcový kvartet G dur op.33 č.5
Smyčcový kvartet B dur op.50 č.1
Smyčcový kvartet g moll op.74 č.3 "Jezdecký"
Smyčcový kvartet d moll op.76 č.2 "Kvintový"  

W.A.Mozart
Divertimeta D dur, B dur a F dur
Serenáda Malá noční hudba
Smyčcový kvartet C dur KV 157
Smyčcový kvartet G dur KV 387 "Jarní"
Smyčcový kvartet B dur KV 458 "Lovecký"
Smyčcový kvartet C dur KV 465 "Disonantní"

L.van Beethoven
Smyčcový kvartet f moll op.95 „Quartetto serioso“

F.Schubert
Smyčcový kvartet d moll D.810 „Smrt a dívka“

F.Mendelssohn-Bartholdy
Smyčcový kvartet f moll op.80

A. Dvořák
Smyčcový kvartet F dur op.96 "Americký"
Smyčcový kvartet G dur op.106
Cypřiše (výběr)

M.Ravel
Smyčcový kvartet F dur

J.Suk
Meditace na staročeský chorál Svatý Václave

L. Janáček
Smyčcový kvartet č.1 „Z podnětu L.N.Tolstého Kreutzerovy sonáty
Smyčcový kvartet č.2 „Listy důvěrné“

B.Bartók
Smyčcový kvartet č.3

B. Martinů
Smyčcový kvartet č.7 „Concerto da camera“

J.Cikker
Smyčcový kvartet (Domovina)

E.W.Korngold
Smyčcový kvartet č.2 Es dur, op.26
Smyčcový kvartet č.3 D dur, op.34

D. Šostakovič
Smyčcový kvartet č.10 As dur, op.118

E.Zámečník
Smyčcový kvartet č.3 "Lašský"

V.Kalabis
Smyčcový kvartet č.6, op.68 "Památce Bohuslava Martinů"


Komorní skladby pro větší obsazení:

L.Boccherini
Kytarový kvintet e moll

J.Haydn
Kytarový kvartet D dur

W.A.Mozart
Smyčcový kvintet B dur, KV 174
Smyčcový kvintet C dur, KV 515

L. van Beethoven
Smyčcový kvintet C dur, op.29

C.M.von Weber
Klarinetový kvintet B dur, op.34

R.Schumann
Klavírní kvintet Es dur

G.Mahler
Klavírní kvartet a moll

F.Mendelssohn-Bartholdy
Smyčcový oktet Es dur, op.22

A.E.Ginastera
Impresione de la Puna pro flétnu a smyčcové kvarteto

J.Francaix
Divertissement pro fagot a smyčcový kvintet

Copyright © 2010 František Rochovanský    Valid XHTML 1.0