Korngold Quartet
cz | en
KRISTINA H. CZAJKOWSKÁ
LENKA KOPLOVÁ
KLÁRA HEGNEROVÁ
DAVID HRUBÝ

     Korngold Quartet (dříve Quartetto di Gioia) patří mezi přední česká kvarteta nastupující mladé generace. Své kořeny má na brněnské konzervatoři, kde začínalo pod vedením violoncellisty Janáčkova kvarteta Břetislava Vybírala a pokračoval v již dnešním složení na JAMU Brno ve třídě prof. Adolfa Sýkory (Janáčkovo kvarteto). V rámci programu Erasmus bylo souboru umožněno studium na Universität für Musik und Darstellende Kunst ve Vídni, kde navázal spolupráci s Univ.-Prof. Johanessem Meisslem (Artis Quartet). V rámci mezinárodních mistrovských kurzů kvarteto pracovalo s významnými osobnostmi komorní hudby jako např. Hatto Beyerle (Alban Berg Quartet), Sándor Devich (Bartók Quartet), Evgenia Epshtein (Aviv Quartet), Josef Klusoň (Pražákovo kvarteto), Apollon Musagѐte Quartet aj.

       Největším úspěchem souboru je vítězství na Mezinárodní soutěži Leoše Janáčka 2010, kde kvarteto získalo také cenu za nejlepší provedení díla Leoše Janáčka a vítězství na soutěži nadace Bohuslava Martinů 2010, kde byla kvartetu udělena i cena za nejlepší interpretaci díla Bohuslava Martinů. Kvarteto má na svém kontě řadu dalších ocenění – mezi nimi např. zvláštní cenu Josefa Koďouska ze soutěže pořádané v rámci ACT Musical Festival London 2006, 2. cenu z mezinárodní soutěže Premio Citta´di Padova 2009, Promotion award z Internationale Sommerakademie 2010. 

     Soubor se snaží budovat všestranný repertoár, který zahrnuje stěžejní díla kvartetní literatury všech stylových období. Podstatně je zastoupena česká tvorba a soubor se věnuje i interpretaci děl soudobých. V rámci spolupráce s mladými sólisty svůj repertoár rozšiřuje i o komorní skladby pro větší obsazení. Kvarteto vystoupila na řadě festivalů u nás i v zahraničí (Pražské jaro, Janáček Brno, Mozartovy cesty, Europäische Wochen Passau aj.) Na pozvání EMCY (European Union of Music Competitions for Youth) podnikl soubor také turné „Stars of tomorrow“ po Německu a Rakousku. Nahrával pro Český a Bavorský rozhlas.

stáhnout životopis

Copyright © 2010 František Rochovanský    Valid XHTML 1.0