Korngold Quartet
cz | en
KRISTINA H. CZAJKOWSKÁ
LENKA KOPLOVÁ
KLÁRA HEGNEROVÁ
DAVID HRUBÝ


     Od září 2011 nese naše kvarteto ve svém názvu jméno významného skladatele Ericha Wolfganga Korngolda. Rozhodli jsme se k tomu také proto, že E. W. Korngold je brněnský rodák a viděli jsme v tom určitou symboliku, protože i náš soubor má své kořeny v Brně. Rádi bychom také českému publiku představili kvartetní tvorbu tohoto skladatele, která je v našich končinách téměř neznámá a myslíme si, že je velice posluchačsky i interpretačně zajímavá.

     V době našeho studia na brněnské konzervatoři jsme začali poznávat svět komorní hudby. A za pomoci našich pedagogů, nejdřív Břetislava Vybírala – violoncellisty Janáčkova kvarteta a později prof. Adolfa Sýkory - člena legendární sestavy Janáčkova kvarteta, jsme postupně začali chápat, že nestačí „jen“ naučit se svůj part, že souznění po stránce hráčské i lidské je pro smyčcové kvarteto jednou z nejzásadnějších věcí. Důležitým impulzem pro nás byla roční stáž na univerzitě ve Vídni, kde jsme měli možnost navázat spolupráci s Univ-Prof. Johannesem Meisslem (Artis Quartet), který nám poskytl mnoho nových podnětů ohledně práce s partiturou, hledání co nejvyváženějšího zvuku, vlastního názoru na dílo i jeho přesvědčivé interpretace.

     Rádi bychom naší hudbou předávali poselství, která autoři do svých děl vložili – často až jakousi osobní zpověď, životní výpovědi, jejichž intimitu a závažnost právě toto spojení čtyř smyčcových nástrojů plně vystihuje.

Copyright © 2010 František Rochovanský    Valid XHTML 1.0